L’equip professional

El centre disposa de professionals amb formació en desenvolupament infantil i intervenció familiar i social que cobreixin les àrees bio-psico-socials, en nombre suficient d’acord amb els infants que ha d’atendre.

El nostre equip està format per:IMG_6917

IMG_68724 psicòlegs

3 psicòlegs i logopedes

3 logopedes

2 fisioterapeutes

1 metge neuropediatra

1 treballadora socialIMG_6912

1 administrativa

1 gerent

1 comptable

El servei disposa d’una persona responsable de la direcció i el funcionament.