L’equip professional

El centre disposa de professionals especialitzats en desenvolupament infantil i intervenció familiar i social que cobreixin les àrees bio-psico-socials.

El nostre equip està format per:

5 psicòlegs

3 psicòlegs i logopedes

3 logopedes

3 fisioterapeutes

1 metge neuropediatra

1 treballadora social

1 administrativa

1 comptable

El servei disposa d’un equip de coordinació responsable de la direcció i el bon funcionament.