Quina atenció trobarà

L’objectiu de l’atenció precoç és que els nostres infants rebin, seguint un model bio-psico-social, tot alló que pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar.

Això ho fem:

-Acollim a les famílies per rebre les seves preocupacions i expliquem el procés que iniciaran amb el seu fill.

-Establim un diagnòstic interdisciplinari del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l’entorn.

-Efectuem l’avaluació continuada del desenvolupament de l’infant.

-Fem la intervenció terapèutica interdisciplinària al infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.

-Col.laborem i cooperem amb els serveis socials, sanitaris i educatius vinculats al infant.

-Orientem i assessorem a les families.

-Orientem i assessorem als professionals de l’educació infantil.