El nostre centre

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Dapsi Cerdanyola SCCL, amb domicili al carrer Av Creu Roja 25 de Cerdanyola Del Vallès,teléfon 935920985 i adreça de correu electrònic cdiap@dapsicerdanyola.cat, està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Benestar Social i Família.

En el CDIAP es duu a terme l’atenció precoç, és a dir, el conjunt d’intervencions,assistencials i preventives, adreçades als infants (des del moment del naixement fins als 6 anys), a les seves famílies i a l’entorn natural on es desenvolupen.