La cooperativa

L’any 1988, es va crear el CDIAP DAPSI (Detecció, Atenció, Prevenció i Suport a la Infància) va ser constituït com a cooperativa de treball associat (SCCL), concertada pel Departament de Benestar Social i Família, per a gestionar l’Atenció Precoç als infants de les poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac i Rubí.

L’Atenció als infants es va iniciar a Sant Cugat, amb la col.laboració de l’Ajuntament.
El desig d’oferir una major proximitat a les famílies i l’interès mostrat pels respectius Ajuntaments en el projecte, van propiciar posteriorment l’obertura de centres a Montcada (1991), Rubí (1994) i Cerdanyola (1996). Al centre de Cerdanyola s’atén també els infants de Ripollet i a Rubí els de Castellbisbal.

A partir de l’octubre de 2006, DAPSI SCCL es divideix en quatre Cooperatives diferenciades, corresponents a les actuals. Aquestes Cooperatives formen part de la UCCAP., Unió de Centres D’Atenció Precoç de Catalunya.

DAPSI SCCL realitza la seva activitat assistencial ubicada a la població de Cerdanyola i  compta amb un suport dels Ajuntaments de Cerdanyola i Ripollet que els proporcionen una infraestructura de local per l’atenció.