Inici

La missió  del CDIAP DAPSI Cerdanyola  és l’atenció Precoç que té com a objectiu principal  atendre a aquells  nens que presentin trastorns en el seu desenvolupament o que estan en una situació de  risc de patir-los  .     

Tanmateix possibilitar-li, de la manera més global possible,  la integració en el medi familiar, escolar i social, així com, la seva autonomia personal.

Totes les  accions i les intervencions que es duen a terme en el CDIAP, han de considerar no només al nen, sinó també la família i el seu entorn.

En la planificació de la intervenció de cada un  dels nens considerem el seu moment evolutiu  així com   les seves necessitats i les de la seva família i la resta d’ àmbits.

D’aquí es deriva la importància d’establir i mantenir la relació amb els programes i serveis que actuen en el context del nen i de la seva família .

BENVINGUTS